Boken om Äspö

Äspö

Jordens medelpunkt

eller

en liten by på slätten

 

Äspö byalag beslutade den 13 november 1999 efter samråd med det lokala kyrkorådet i Äspö församling att försöka ta fram en bok om Äspö, dess framväxt, historia och nuläge. En sådan skrift skulle ha som huvudsakligt syfte att samla, synliggöra – och i bästa fall utvidga – den kunskap om Äspö, som finns samlad på så många olika ställen. Boken skulle ge dels det uppväxande släktet, dels nyinflyttade, kunskap om den bygd de lever i och på så sätt öka förståelsen för bygdens speciella förutsättningar.

För arbetet med insamling och bearbetning av material utsågs en redaktionskommitté bestående av Thorbjörn Levin (sammankallande), Kerstin Lindskog, Kerstin Remblegård och Sven Sjöstedt.

“Då jag beslöt mig för att samla in uppgifter om Espö, trodde jag inte att det fanns så mycket om denna lilla by” skrev Sune B Larsson i en skrift om Äspö i mars 1963. Redaktionskommittén har många gånger haft anledningar att instämma i detta påstående.

Nu finns boken i sinnevärlden. För de gamla i byn finns här kanske inte så mycket nytt att hämta – snarare kanske boken kan väcka dolda minnen i livet. För andra ska denna skrift förhoppningsvis bidra till att man som äspöbo bättre lär sig själv.

“Av mer än en byaman har jag blivit ombedd att samla och uppteckna alla “Espöhistorier som har jag hört berättas” skriver Klockarfar i sitt förord till alla de Espöhistorier, som finns i byalådan. I särskilda rutor finns ett flertal av dess historier återgivna.

Många andra äspöbor har också bidragit med minnen, litteratur och bilder. För det tackar vi särskilt. Endast i särskilda fall har i boken angivits fotograf.

Äspö i november 2002

Äspö Byalag

Bertil Remblegård

Ålderman år 2002

Från och med sommaren 2018 kan boken om Äspö även läsas här på webben.