Årskrönikor genom tiderna

Inledning:

När Äspö Byalag, Byamän, återuppstod 1950 var traditionen att skriva Årskrönika ännu inte etablerad. För åren 1950 till 1966 skrev Sune B Larsson en kortfattad berättelse av vad som hänt under dessa år. Fr.o.m. 1967 och fram till våra dagar har det årligen skrivits en årskrönika. 

Årskrönikorna skrivs av Ålderman, eftersom Åldermanna-funktionen är ambulerande blir varje årskrönika, kort eller lång, mer ingående eller inte, ett tidsdokument om hur just den Åldermannen ser på saker och ting. Dock har Sune B Larsson under ett antal år in på 1970-talet anlitats som skrivare åt de olika Åldermännen, då under pseudonymen Torparen.  

Årskrönikan innehåller dels iakttagelser i naturen, tex när årets första lärka kom till byn, när tranornas trumpetande hördes högt i skyn liksom iakttagelser om när de första vintergäcken trängde upp ur den frusna jorden mm. Fortfarande 1950 var det naturligtvis stort fokus på böndernas brukande av jorden och deras kreatursskötsel. Således beskrivs det ofta ganska ingående om när vårbruket tog sin början, om mängden insatta varor och så klart skördenivåer mm. Extrema väderbetingelser, torka, mycket regnande och snökaos osv. Efterhand som åren har gått har även andra uppseendeväckande händelser i såväl Byn som nationellt och internationellt tagits med. Tex beskrevs det 1986 om hur Trelleborgs musikkår spelade och blåste fanfar i Äspö fyrkors vid Smeparets100-årsdag. Vår statsminister Olof Palme mördades på öppen gata i Stockholm samt samma år om den otäcka härdsmältan vid kärnkraftverket i Tjernobyl. 

På stämman 2020 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att på något sätt förnya och tillföra Byns Hemsida (aspoby.se) ytterligare information. Under pandemiåret 2020–2021 hade hemsidan nästan 30 000 besök. I ett första steg anser arbetsgruppen att Årskrönikorna skrivna genom åren skall publiceras. De första tio åren, publiceras i grupper om minst tio år i taget med början 1950. Från 2021 och framåt blir det givetvis bara en krönika om året.

Vidare vill arbetsgruppen att den första sidan på respektive årskrönika skall kopieras in i original, men i övrigt skall Krönikorna skrivas om digitalt för publicering. Till hjälp för detta arbete har arbetsgruppen bett byns syförening Glödande Nålen om hjälp. Givetvis skall det framgå vem som skrivit respektive krönika, men det är också önskvärt att de personer som skriver digitaliseringen anger sina namn. Samordnare för arbetet är Peter Johnsson.

Till Årskrönikor