Referenser

Referenser

Litteratur:

Asp, Paul (1891). Vemmenhögs härad. Berlingska Boktryckeri- och stilghuteriaktiebolag. Lund.

Bendz, Emma, 1929, A. U. Bååth och hans krets. Gebers förlag.

Brönmark, Nils (1999). Brönnestad och slättbygden genom tiderna. Trelleborg.

Fribing, Berndt (2001). Från kust till backland. Trelleborg.

Girow; Krister (1949) Vemmenhög i litteratur och konst. Ingår i En bok om Vemmenhög

Hallberg, Lennart (1996). En märklig man i Äspö. Ur Byahornet nr 3 1996.

Holmberg, Teodor, 1928, Människor och kulturbilder från 1800-talet. Bonniers förlag.

Johansson, B. m fl (1990) Våra kyrkor. Klarkullens Förlag.

Larsson, Sune (1963). Espö – en tillbakablick (stencil).

Larsson, Sune B (19??9). Kyrkklockorna i Espö. Artikel i Trelleborgs Allehanda 1968.

Lindskog, Ola (1986) En by på slätten. En skoluppsats. Äspö.

Mårtensson, Eric (1968) Litterär utsikt över Söderslätt. Ingår i Det gamla Trelleborg. Årsskrift 1968

Mårtensson, Eric (1994), Sommarresa till Äspö prästgård.

Nilsson, Albert, 1930, Äspö gamla prästgård – en kulturbild som försvinner. Artikel i Skånska Fornminnen, Årsbok 1930.

Nilsson, Albert, (1929). Minnen och anteckningar av en 85-åring. Malmö.

Norén, Yngve (1950). Inbjudan till teckning av medlemskap i tilltänkt byalag, benämnt Espö byalag. (avskrift).

Prahl, Egon (1965). Vemmenhögs härad. Trelleborgs Allehanda.

Protokoll hållit vid Brandstodskommitténs i Espö socken sammanträde den 15:e april 1879.

Protokoll fört vid Espö Byamäns stämma i Espö småskola fredagen den 17 november 1950.

Protokoll hållet vid konstituerande sammanträde med Äspö Energiförening den 28 juni 1918.

Sivenius, Stig m. fl. (195?). Äspö kyrka genom åren. Omtryckt genom Äspö kyrkoråds försorg 1993.

Skansjö, Sten (1997). Skånes historia. Historiska Media.

Stadgar för Äspö energiförening med begränsad personlig ansvarighet – antagna den 28 juni 1918.

Trelleborgs Allehanda (1959). Artikel inför den 8 april 1959.

Trelleborgs Allehanda (1969). Högtid då Äspö fick sin klocka.

Trelleborgs Allehanda (????) Skenande lok??

Österling, Anders, 1957, Nicolovius och Söderslätt Bonniers förlag.

Okänd författare (1944) Espö Gamlegård Ur Gårdar och hus i Wemmenhögs härad utgiven av Wemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening.

 

Muntliga källor:

Intervjuer med äldre äspöbor:

Levin, Thorbjörn (2000). Nedtecknade minnesanteckningar från intervju med John Jönsson

Sjöstedt, Sven, 2001, Nedtecknade minnesanteckningar från intervju med Hans Jönsson och Kaj Arne Jönsson